Teamontwikkeling Zelfsturende Teams

Published Sep 15, 20
4 min read

Table of Contents


Team Management

Concrete handvatten om de opgedane ontwikkelpunten toe te passen in de praktijk. Actieve begeleiding door coaching en reflectie bij het toepassen van de ontwikkelpunten. medewerker Gemeente Leeuwarden. Met onze teamontwikkeling training start je met een goede voorbespreking, zodat je de hoofdlijnen helder hebt. Welke vraagstukken zijn er? We starten start vaak met een teamanalyse aan de hand van onze seriouse escaperoom, waarbij je 20 minuten lang actief gaat ervaren hoe je als groep en individu functioneert.

Met een trainer, coach of psycholoog gaan jullie vervolgens het eigen team analyseren door middel van camerabeelden uit de serious game en gaan jullie de vertaalslag maken naar de werkvloer (high performance team). Waar liggen de talenten en krachten van je team, waar zitten de valkuilen? Vervolgens worden er serious games en workshops toegepast om in te zoomen op deze specifiek leervragen om te oefenen en trainen.

Periodiek komen we dan weer bij elkaar om te kijken hoe deze experimenten lopen en voor coaching. Afhankelijk van de vraag ontwerpen we samen een programma. Mail ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte (online coaching).

Als een team beter zou kunnen samenwerken maar er geen sprake is van een conflict, dan organiseren wij vaak een serie teambijeenkomsten. De teamontwikkeling begeleiden wij door een intakegesprek met de individuele teamleden, een kaderende bijeenkomst met het team, een paar heidagen en opvolgingsbijeenkomsten. De vorm (wat we precies gaan doen) verschilt enorm; het hangt af van de specifieke vraag van het team en de leidinggevende.

Dan vermijden ze elkaar niet maar zoeken ze elkaar op om gebruik te maken van elkaars ervaring en talenten. Ze roddelen minder en overleggen om te zorgen dat er geen werk dubbel wordt gedaan. De sfeer is niet meer onveilig waardoor mensen zich uitgenodigd voelen om elkaar feedback te geven op storend gedrag (coachen en teamontwikkeling).

Coaching

De aanpak van de Crux bij teamontwikkeling is nooit hetzelfde maar kan wel getypeerd worden door: Een focus op de taak die het team moet vervullen en de samenwerkingspatronen die het functioneren in de weg staan. Daar gaat het wat ons betreft om. Direct en prettig contact met alle teamleden (teamontwikkelingsfases).

TeamworkDe Weg Naar Succes

Afwisseling van werkvormen: inhoudelijke discussie, subgroepen, outdoor, creatieve sessies, meditatieve intermezzo’s, afspraken en werkverdeling. Kortom: een mix van snel en langzaam, diep en gezellig. Heldere verslaglegging en hulp bij conclusies en vervolgacties. Voor het inschatten van de verbeteringen die mogelijk zijn in het team maken wij soms gebruik van het effectiviteitsmodel van Argyris.

DocentenE-coaching

Ik zie in praktijk vijf hoofdkenmerken van succesvolle teams (kleinere werkverbanden met gezamenlijke taken en doelen; van uitvoering t/m bestuur):Ze hebben hun taken en doelen helder voor ogen. En er is draagvlak voor bij de leden.De teamleden pakken hun opgaven doortastend op. Gewenste resultaten worden in voldoende mate gerealiseerd en bewaakt.De teamleden (er)kennen elkaars behoeften, motieven en kwaliteiten, en de verschillen daarin, en benutten deze gezamenlijk actief en constructief.Sterke teams kijken ook voorbij de gevraagde teamtaken.

CoachenOnline Coaching

Ze kunnen relativeren en houden de menselijke maat in het vizier.(Kijk hier voor verdere uitwerking van de vijf hoofdkenmerken van bloeiende teams).Dikwijls gaan we ervan uit dat samenwerken vanzelf goed gaat. Dat is in veel gevallen oppervlakkig gezien ook wel het geval: We hebben redelijk overleg, komen tot afspraken en regelmatig leidt dat ook tot gewenste resultaten.Maar vaak is de samenwerking minder goed dan zou kunnen:Overleggen gaan soms langzamer en taaier dan we willenDe uitkomsten en eventuele afspraken zijn vaker dan gewenst te vaagEr is minder of tragere uitvoering van besluiten dan zou kunnenSoms zijn er ook irritaties of zelfs conflicten waar we te weinig mee doenOf sommige leden voelen zich minder gehoord en betrokken dan anderenWe beginnen vaak ook aan nieuwe overleggen en samenwerking door meteen te starten met de inhoud.

En vervolgens doorlopend voor het proces en de ontwikkeling van de onderlinge relaties en verwachtingen daarbij.Ik raad voor elke nieuw te starten samenwerking een gedegen teamstart aan met zowel aandacht voor de te realiseren resultaten, als voor de persoonlijke behoeften en de gewenste wijze van samenwerken. teamontwikkeling coach. Daarbij kun je dan meteen ook afspreken hoe je gedurende de samenwerking zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van de samenwerking bewaakt.Voor evaluatie en bespreking van je teamwerk bied ik je mijn ‘4-lagen-model’ voor ‘effectief samenwerken.

Eco Coaching

Bijvoorbeeld met gezamenlijke ‘team-kickoffs’Begeleiding bij bepaling van doelen, plannen en aanpak van teams en andere werkverbandenHulp bij knelpunten in samenwerking van (project-)teams. Doorlichting van team-functionerenTijdelijke extra inzet bij teamontwikkeling of de realisatie van projecten of doelen van netwerkenBegeleiding van managementteams en besturen voor versterking van samenwerking en resultatenWil je meer lezen over mijn ideeën over optimale netwerk- en teamsamenwerking, klik dan hier.Daarnaast geef ik regelmatig de eendaagse training: ‘Hoe teams floreren en jij daaraan bij kunt dragen’.Wil jij werkende ondersteuning bij de versterking van je ontwikkeling en samenwerking in werk-en managementteams, directies, besturen of projecten?Bel of mail dan, als je een kosteloze eerste oriëntatie wilt.Ik help je van harte verder.Mart Stel, Bloeisupport (teamontwikkeling en leiderschap).

More from Slaap meditatie

Navigation

Home

Latest Posts

Kinderyoga Materialen

Published Dec 30, 21
6 min read

Cupping Massage Maastricht - goede recensies

Published Dec 28, 20
6 min read

Relax Sport Maastricht

Published Dec 12, 20
6 min read