Teamontwikkeling Nieuw Team

Published Sep 18, 20
6 min read

Table of Contents


Team Management

Personal CoachingTeam Management

Bij Inn-spiratie geloven we dat jij als professional het beste op je plek bent in een team waar je trots op kunt zijn. Een “Team waar je bij wilt horen” (teamontwikkeling onderzoek). Maar soms draait het in je team net niet lekker. Tijd voor teamontwikkeling! Er wordt genoeg gepraat en geschreven over samenwerken.

Daarom geloven wij in een aanpak waarin je letterlijk in beweging moet komen om je te ontwikkelen in teamwork. Om er daarna het èchte gesprek over te voeren. Baanbrekend en ervarend leren in teamontwikkeling. Geïnspireerd op de aanpak bij militaire teams en hun leiders maar op inspirerende wijze vertaald naar jouw wereld.

Dat is soms best spannend. Daarom zorgen wij met onze “Inn” en met onze persoonlijke benadering voor een veilige leeromgeving, waar jij echt ondersteund wordt in het doorpakken op jouw ontwikkelpunten. Tot hier, en nu verder! .

Is het echt zo moeilijk om op een profijtelijke manier met talenten om te gaan? Dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn, leert dit boek u. Elk hoofdstuk zet u aan om over talent na te denken: hoe herkent u het, wat kunt u ermee, wat levert het op.

LeidinggevenBegeleiding

“High Performance Teams presteren beter, áls je van ieders toegevoegde waarde gebruik weet te maken,wanneer je dezelfde richting uitgaat!”Door te werken aan een grotere eenduidigheid, duidelijker belegde verantwoordelijkheden en een vloeiender samenwerking, draagt u iedere dag bij aan het succesvol(ler) realiseren van het overkoepelende doelen van uw team of afdeling.

Personal Coaching

Intern effectiever samenwerken zal zich ook vertalen naar effectiever samenwerken buiten de eigen afdeling.Deze teamontwikkeling training rond Effectiever samenwerken met resultaat is ontworpen en wordt begeleid door Muriel Schrikkema, mede-oprichtster van Direction, bureau voor leiderschap- en teamontwikkeling en het HPO Center waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de essentiële kwaliteiten in succesvol leiderschap.

Eco CoachingEco Coaching

Ze is psychologe, personal- en teamcoach.We onderzoeken de individuele en drijfveren van uw team. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe de individuele teamleden en dus ook het totale team, nu functioneert, waar men op gericht is, vanuit welke belangen gehandeld wordt en of men gericht is op ‘overstijgend’ samenwerken.De RealDrives© methodiek (een vragenlijst via internet in te vullen) meet dit concreet.

Resultaten worden tijdens de teamdag teruggekoppeld.Daarnaast is het mogelijk om op positieve manier met elkaar te ontdekken wat de individuele en teamkwaliteiten zijn. Dit doen we op basis van Direction’s .We achterhalen wat uw team onderscheidt en toevoegt binnen de organisatie. Welke ‘waarden’ zijn daarin essentieel? We leggen deze naast de missie van uw team.En hoe verhouden ieders persoonlijke belangen en doelen zich tot dit gemeenschappelijke teamdoel? Waar moet ieder teamlid (extra) aandacht aan geven vanuit zijn/haar verantwoordelijkheden? Hoe ziet eventueel ‘nieuw gewenst’ gedrag eruit?Door middel van diverse outdoor activiteiten gaan we het eerder besprokene en geleerde letterlijk ervaren.Teamleden ervaren ook of het nieuwe ‘gewenste’ concrete gedrag, dat past bij de eenduidige richting van ons team, de samenwerking ten goede komt en hoe dat voelt.

Wanneer kies je waarvoor?Wat (h)erkennen we in onze dagelijkse werkpraktijk van de teruggekoppelde feedback vandaag? Wat betekent dat voor ons concrete gedrag? We geven ook elkaar directe feedback.Tot slot bepalen we waar we ons patroon van functioneren en kijken mogelijk wat te doorbreken hebben (zowel als team als individu) om eenduidig naar buiten te kunnen treden.

In het donker heb je goed te luisteren en de juiste vragen te stellen om elkaar echt te ‘verstaan’ en te vinden in dialoog. Letterlijk ervaar je de toegevoegde waarde hiervan in samenwerking. Het dinner in the dark vindt plaats in Restaurant Oud London te Zeist i.s.m. Bartimeus (Instituut voor slechtzienden/ blinden).Na het diner delen we met elkaar de waarde van feedback, dialoog, vragen stellen en de ander aan durven spreken..

Samenwerking

Voor een effectieve samenwerking van je team is het belangrijk dat de doelen van het team duidelijk zijn. Werken teamleden vanuit verantwoordelijkheid? En hoe creëer je samenwerking die resultaten oplevert en energie geeft.Teams in veranderende organisaties of situaties, inclusief de leidinggevenden van de teamsTeamleden die zich bewust zijn van de bestaansredenen en de doelen van het team.

Teamleden hebben inzicht in elkaars talenten en de wijze waarop ze elkaar zo goed mogelijk versterken.Intakegesprek met de leidinggevende:Wat zijn de wensen en doelen? En welke problemen en vragen spelen er nu?Intakegesprekken met de teamleden:Wat is de huidige situatie? En hoe zien teamleden hun eigen rol in het gewenste resultaat?In overleg met manager en enkele teamleden wordt het leertraject vastgesteld.

Annemie heeft op haar eigen authentieke wijze enkele malen met ons gewerkt en heeft ons geholpen om zowel als team, maar tegelijkertijd ook als individuen binnen dat team, te groeien. Deze combinatie van zowel individuele groei als teamontwikkeling heeft mij erg aangesproken.”“Door de spiegel die Augere mij heeft voorgehouden tijdens hun sessies ben ik me veel bewuster geworden van mijn eigen gedrag en het effect daarvan op andere mensen.

Bij een goede samenwerking komt een team in flow. Jullie overtreffen de verwachte resultaten en maken elkaar sterker en beter. Klinkt goed, maar de praktijk is weerbarstig. Het tegendeel is vaak het geval. Dan kost samenwerken veel energie en heeft weinig resultaat. Geen teamkracht, maar tegenkracht. Teamleden werken elkaar tegen en hebben geen samenwerking.

Volg dan het teamprogramma: Van tegenkracht naar teamkracht. high performance teams.In dit programma kunnen jullie ontdekken: de kracht van jullie team de lol van resultaten halen de groei door feedback het houvast van structuur de energie van de visie de uitdaging in samen veranderen de energie van goede werkrelaties jullie kennen elkaars drijfveren voor het werk en ervaren daardoor het belang van het werk:voor jezelf, voor je team, voor de organisatie, voor jullie klant jullie hebben duidelijke doelen en afgebakende rollen, taken en verantwoordelijkheden jullie kunnen op elkaar rekenen: geven collegiale steun en openheid jullie ervaren het team als veilig, zodat je risico’s durft te nemen en fouten kan makenom er samen van te leren Wil je met je team aan de slag?Neem dan contact op met Breinkorf office:06-38129891 of jolanda@breinkorf.nl.

Begeleiding

Welkom!Wij gebruiken noodzakelijke en analytische cookies om de site beter te laten functioneren en te optimaliseren. cursus teamontwikkeling. Om relevante advertenties op andere sites te tonen, gebruiken wij advertentie cookies waarvoor wij graag jouw toestemming vragen. Lees meer over ons cookie statement.

We zien dat je een wat oudere browser gebruikt. Hiermee kun je de website gewoon bezoeken, maar het kan zijn dat bepaalde functionaliteiten niet (goed) werken of dat sommige pagina’s er niet helemaal lekker uitzien. We raden je aan om je browser bij te werken naar de nieuwste versie (teamontwikkeling onderzoek). Bij moderne browsers staan online veiligheid en privacy voorop.

Websites die gebruikmaken van nieuwe technieken werken beter, ook op mobiel. visie op teamontwikkeling. Met nieuwere browsers verloopt het internetten een stuk aangenamer (high performance teams). Ze bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij het invullen van formulieren en gaan slimmer om met je zoekopdrachten.

We starten met een teamanalyse, om antwoord te krijgen op vragen als: wat is dit voor team, hoe verloopt de samenwerking, communicatie en besluitvorming en wat is de manier van aansturing? We kijken waar het team nu staat, waar het naartoe wil groeien, welke route daar bij past en wat daarvoor nodig is.

More from Engelen meditatie

Navigation

Home

Latest Posts

Kinderyoga Materialen

Published Dec 30, 21
6 min read

Cupping Massage Maastricht - goede recensies

Published Dec 28, 20
6 min read

Relax Sport Maastricht

Published Dec 12, 20
6 min read